De missie van Konekt: leef voluit in een inclusieve wereld

Konekt bouwt aan een samenleving waar ook personen met een beperking een betekenisvolle rol kunnen opnemen. We zetten Vlaanderen radicaal op weg, tot iedereen gelooft in de mogelijkheden van mensen met een handicap. Tot iedereen kan leren, leven en werken vanuit zijn of haar talenten.

Beeld je in: je bent twaalf jaar en je wil kleuterjuf worden. Of professioneel danser. Dat kan niet. Want je hebt een verstandelijke beperking. Konekt blablablad


1. Talentgerichte opleidingen voor jongvolwassenen met een beperking

Wat zijn mijn talenten? Hoe zie ik mijn toekomst wanneer de school stopt? Deze vragen houden (jong)volwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood erg bezig. Konekt bouwt samen met (BuSO) schoolverlaters aan een actief en positief toekomstbeeld. In onze leerprogramma’s versterken jongeren hun talenten en vaardigheden. Om ze vervolgens in te zetten bij bedrijven, organisaties en initiatieven in de buurt.

www.google.com


2. Bijscholing van begeleiders en ondersteuners

Konekt organiseert een brede waaier aan vormingen rond handicapspecifieke en maatschappelijke thema’s als seksualiteit, mediawijsheid, samenwerking met ouders, emotionele druk, ASS, geweldloos verzet… Vanuit onze ervaring met talenttrajecten bieden we ook opleidingen aan om krachtgericht te leren werken rond talent en inclusie.

Ik voel met heel goed. Maar 't is toch ni gemakkelijk.
An Kokken , Communicatiemedewerker

3. Bedrijven, scholen en verenigingen mee op de kar trekken

We maken verenigingen, lokale besturen en organisaties in het middenveld bewust van de drempels in hun werking om personen met een beperking. We geven opleiding aan opleidingscentra om zelf vorming aan te bieden en zo het pionierswerk van Konekt verder te zetten.


4. Konekt = verbinden

Verbinden zit diep in het Konekt-dna. We zorgen ervoor dat personen met een beperking en de brede samenleving om samen te leven, leren en werken.. Mensen die elkanders leefsituatie, noden en ambities niet kennen, kunnen via ontmoeting leren van elkaar. We verbinden ons als Konekt met andere organisaties met een gemeenschappelijk doel. Door onze energie te bundelen, vergroten we de impact in de samenleving. In Gent en Leuven bouwen we aan 2 inclusiehubs. Fysieke locaties waar inclusiehubs waar verbinding en ontmoeting tussen personen met en zonder beperking centraal staat. Samen met onze ambassadeurs zetten we de samenleving in beweging richting inclusie.

Wat doet Konekt eigenlijk allemaal? Wat is onze filosofie? Met wie werken we samen? En welke plannen hebben we voor de toekomst? Je leest het allemaal in onze jaarrapport van 2019, een inspirerend magazine met interviews, boeiend cijfermateriaal en leuke weetjes.

Download het Konekt magazine
2